Transport

Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat liftinstallaties en toegangsdeuren goed functioneren. Om de veiligheid te garanderen bij het gebruik van automatische toegangsdeuren liften en andere hefmiddelen bestaan er diverse wetten en regels waaraan een lift moet voldoen.

Automatische deuren

Automatische deuren vormen een veiligheidsrisico als deze niet goed onderhouden en regelmatig gecontroleerd worden op een goede werking.

De norm EN 16005 geldt voor deuren die horizontaal bewegen en garandeert de veiligheid van personen tijdens het gebruik van automatische toegangsoplossingen. Personen en goederen mogen niet geraakt worden door een horizontaal bewegende deur.

Aanbevolen wordt periodiek (ten minste één maal per jaar) deuren te laten controleren op het functioneren van het hang- en sluitwerk, de beveiligingen, de aandrijvingskracht van de deur en beschadigingen van deuren. Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegd servicebedrijf en schriftelijk gedocumenteerd.

Personen- en of goederenliften

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat een lift veilig is. Daarom moeten liften in Nederland periodiek worden gekeurd door een erkende keuringsinstelling.

Elke nieuwe lift moet binnen een jaar na ingebruikname zijn goedgekeurd. Dit is de eerste periodieke keuring. Daarna moet een lift ieder anderhalf jaar opnieuw periodiek gekeurd worden, door een erkende keuringsinstelling.

Als een lift veilig is en naar behoren werkt, krijgt de eigenaar van de erkende keuringsinstelling na goedkeuring het certificaat van goedkeuring.

Gevelonderhoudsinstallaties

Bij gebouwen met een installatie waarmee werkzaamheden aan de gevel verricht kunnen worden is het noodzakelijk dat die installatie veilig en betrouwbaar is. Anders dan bij personenliften in gebouwen, zijn er voor deze installaties geen wettelijke verplichtingen voor het onderhoud en beheer. Echter volgens de Arboregelgeving moet een eigenaar/beheerder van een gebouw de installatie tenminste jaarlijks door een deskundige worden onderhouden en gekeurd om derden veilig te kunnen laten werken.