Wet & Regelgeving

Als vastgoedbeheerder en/of -eigenaar heeft u met veel wetten en regels te maken. Denk aan regels met betrekking tot brandveiligheid, legionella, asbest en inspecties of keuringen van bijvoorbeeld liften, brandmeldinstallaties, noodverlichting, CV-opstellingen en elektrisch gereedschap.

Gebouwgebonden installaties dienen op tijd gekeurd en onderhouden te worden. Wanneer een installatie gekeurd moet worden verschilt per onderdeel. Zo moeten liftinstallaties 1x in de 18 maanden gekeurd worden en geldt voor een brandmeldinstallatie eens per jaar. Naast de wettelijke verplichtingen en de zorgplicht hebben organisaties vaak ook eigen wenselijke richtlijnen.

Om het overzicht te houden over al deze regels heeft VGDB Nederland de Wet & Regelgeving module ontwikkeld. Hiermee wordt het duidelijk of en wanneer u actie moet ondernemen om aan de huidige wetgeving te kunnen blijven voldoen. Maandelijks krijgt u een overzicht indien er aandachtspunten zijn.

Veranderingen  in de wetten worden  in de W&R-module aangepast en worden op onze website en nieuwsberichten gepubliceerd. Zo blijft u op de hoogte van de huidige wetgeving.

De Wet & Regelgeving module in de vastgoeddatabank is onderverdeeld in hoofdthema’s waaronder één of meerdere onderdelen vallen. In het menu W&R geven we uitleg bij deze hoofd- en subthema's.

 

 

Uw vastgoed op orde

1

Welke wetten en regels gelden voor uw vastgoed
Samen met u brengen wij in kaart aan welke regels en wetten uw vastgoed moeten voldoen.

2

Verzamelen van alle recente rapportage en documenten
Wij plaatsen alle verzamelde documenten in de vastgoeddatabank en maken het inzichtelijk hoe uw vastgoed ervoor staat.

3

Wanneer moeten installaties weer gekeurd worden?
De module Wet en Regelgeving in de vastgoeddatabank houdt voor u bij wanneer installaties weer gekeurd moeten worden. Dit is in 1 oogopslag te zien en u krijgt 1x per maand een melding hiervan.

4

Keuren en onderhouden van installatie
Lever na het gepleegde onderhoud de nieuwe rapportages weer bij ons aan. Wij vervangen het oude rapport voor het nieuwe in de vastgoeddatabank en uw vastgoed is weer helemaal op orde.