Advertentieplicht energielabel per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 handhaaft de ILT op de verplichting om bij het voor de verkoop of verhuur aanbieden van een gebouw een geldig energielabel in advertenties te vermelden. Dit geldt alleen als er nog geen geldig energielabel is afgegeven. Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator (de energielabelklasse) staan.

Dit geldt voor iedere manier van adverteren. Dus ook via Funda, Facebook, Instagram en iedere andere vorm van analoge en digitale manier van adverteren.

Kopers en huurders dienen altijd een digitaal afschrift van het label te ontvangen. Wordt er geen label opgesteld dan kan de ILT d.m.v. een dwangsom de eigenaar verplichte een label te laten opstellen. Deze dwangsom is altijd hoger zijn dan de kosten voor het aanvragen van een energielabel.

Zorg dat bij de registratie van het label altijd alle onderbouwende informatie goed wordt opgeslagen zodat mutaties of vernieuwingen van het label in de toekomst minder arbeidsintensief en goedkoper zijn.

 

Comments are closed.