AED vergroot overlevingskans tot 70%

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een apparaat dat een gecontroleerde elektrische schok kan toedienen aan het hart, met de bedoeling de normale hartfunctie te herstellen.

Per week krijgen 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. In meer dan 75% van de gevallen start een omstander met reanimeren en in meer dan 50% van de gevallen sluit een omstander een AED aan vóór aankomst van de ambulance.

Wanneer er niet gereanimeerd wordt, overlijden de slachtoffers met een harstilstand binnen 10 minuten. De overlevingskansen bij een vroegtijdige reanimatie zijn 15 tot 20 procent. De overlevingskansen bij gebruik van een AED kunnen oplopen tot wel 70 procent.
Gebruik van een AED vergroot niet alleen de overlevingskans, maar kan ook blijvende schade voorkomen. Na een geslaagde reanimatie herstelt 90 procent volledig.

De AED is zoals hierboven te lezen valt in veel gevallen een levensreddend hulpmiddel en je wilt er natuurlijk zeker van zijn dat de AED altijd inzetbaar is wanneer dit nodig mocht zijn, daarvoor is goed onderhoud letterlijk van levensbelang. Hiervoor zijn geen wettelijke verplichtingen en/of controles, maar er zijn wel richtlijnen en instanties die helpen bij goed onderhoud.  De eigenaar van de AED is verantwoordelijk voor het onderhoud en dient daarnaast dagelijks de indicator te controleren. Als de AED groen knippert is deze klaar voor gebruik. AED’s voeren zelftests uit en zullen bij een probleem direct een signaal afgeven.

Een goed onderhouden AED:

  • Is functioneel goed, dus zonder beschadigingen of breuken die het functioneren beïnvloeden.
  • Is niet ouder dan 10 jaar oud.
  • Wordt jaarlijks getest met een externe AED-tester met aantoonbare output gemeten in joules conform opgave fabrikant (acceptabele afwijking +/- 15%)
  • Beschikt over elektroden, een accu of batterijen die op tijd vervangen worden
  • Heeft de meest recent beschikbare software geïnstalleerd (update firmware).
  • Hangt in de juiste omgeving: beschermd tegen stof, kou, warmte (tussen 5-30 graden, dus wanneer de AED buiten hangt: in een kast met voldoende klimaatbeheersing).

Comments are closed.