Heeft uw kantoor al een energielabel C of beter?

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Heeft het kantoorpand een energielabel D of lager, dan riskeer je als eigenaar een boete van maximaal 81.000 euro of moet je het pand sluiten. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.
Het  bevoegd gezag voor het Bouwbesluit – meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat – is verantwoordelijk voor de handhaving van de energielabel C-verplichting.

Welke kantoren moeten voldoen aan een C-label?

Een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties (en nevenfuncties) groter is dan 100m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. In een aantal gevallen is het C-label niet verplicht, b.v. bij Rijksmonumenten of kantoorgebouwen die maximaal 2 jaar gebruikt worden. Kijk voor meer informatie op de site van het RvO.

Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de kantoorpanden in Nederland nog geen energielabel C heeft.

Tijd voor actie dus!

Als u voor een kantoor een Energielabel C wil bereiken, dan moeten er gebouwgebonden energiebesparende maatregelen voor verwarming, isolatie, verlichting en ventilatie worden uitgevoerd. Aandachtspunt blijft een doelmatig beheer en onderhoud. Laat u daarom goed informeren met welke energiebesparende oplossingen uw pand comfortabeler wordt en voldoet aan het energielabel C.

Comments are closed.