Het nut van het keuren van elektrische arbeidsmiddelen

Elektrische arbeidsmiddelen

Tijdens gesprekken met onze opdrachtgevers merkten we dat veel organisaties niet weten dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het keuren van hun elektrische arbeidsmiddelen of hier de noodzaak niet van inzien. Hierbij gaat het om b.v. het elektrische gereedschap in een werkplaats, het koffiezetapparaat in de pantry, een verlengkabel of handlampen. Kortom ‘Alle apparaten waar werknemers bedrijfsmatig mee in aanraking komen en waaraan een stekker bevestigd is’.

Waarom elektrische arbeidsmiddelen keuren?

Machines en gereedschap slijten bij gebruik. Het laten keuren op veiligheid van deze arbeidsmiddelen is dus belangrijk. Niet alleen voor de veiligheid van de gebruiker van het arbeidsmiddel, maar een veiligheidskeuring draagt ook bij aan een verlenging van de levensduur van het arbeidsmiddel. De overheid stelt het keuren dan ook verplicht.

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht medewerkers te laten werken met veilig elektrisch (hand)gereedschap. De ARBO-wetgeving verwijst naar de NEN 3140 als juiste inspectie methode.

Hoe vaak moeten deze arbeidsmiddelen gekeurd worden?

 • Elektrische arbeidsmiddelen moeten ieder jaar een NEN 3140 keuring ondergaan.
 • Kantoormaterieel zoals computerapparatuur moet elke 3 jaar een keuring ondergaan.
 • Bedrijfsinstallaties moeten tussen de 2 en 5 jaar gekeurd worden afhankelijk van het risicoprofiel van de installatie.

Wat zijn de risico’s als je elektrische arbeidsmiddelen niet keurt?

 • Elektrocutie door stroom voerende delen;
 • Ingebouwde veiligheden die niet meer functioneren;
 • Brandwonden als gevolg van vonkoverslag;
 • Explosiegevaar als gevolg van vonkoverslag;
 • Letsel door bewegende delen;
 • Letsel door wegschietende deeltjes;
 • Gehoorschade door schadelijk geluid;
 • Trillingen waar het menselijke lichaam aan wordt blootgesteld;
 • Verkeerd gebruik door geen instructie(s).

 

Zie een keuring dus als een investering, een investering in mens en machine!

De veiligheid van medewerkers en een langere levensduur van machines.

Comments are closed.