Keuring SCIOS Scope 10 en 12 wettelijk verplicht voor veestallen

Stalbranden
De afgelopen jaren zijn honderdduizenden dieren bij stalbranden omgekomen. De gevolgen van een stalbrand zijn vaak desastreus voor dieren in die stal en zeer ingrijpend voor veehouders. De dieren verbranden levend, stikken door rook of raken ernstig gewond. Dit maakt dat stalbranden vaak emotionele reacties oproepen in de samenleving.

Stalbranden worden vaak veroorzaakt door elektrische installaties en het aangesloten elektrisch materieel. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste omdat de elektrische installaties niet worden geïnstalleerd volgens de normen en fabrikantsinstructies die van toepassing zijn. Ten tweede omdat elektrische installaties en het aangesloten materieel onvoldoende worden onderhouden. Er kan sprake zijn van slijtage, vervuiling, veroudering en aantasting als gevolg van de agressieve omgeving.

 

De huidige cijfers:


- 37 stalbranden per jaar
- Waarvan 17 met dodelijke slachtoffers
- Gemiddeld sterven er 143.000 dieren per jaar door een stalbrand
- Tussen 2012 en 2020 waren dit bij elkaar bijna 1,3 miljoen dieren

 

Wettelijke verplichtingen
Veel dierlijke slachtoffers kunnen voorkomen worden door een goed geïnstalleerde elektrische installatie en goed onderhoud van die installatie in de stal. Vanaf 2023 stelt minister Schouten daarom een jaarlijkse, visuele keuring van elektra wettelijk verplicht voor alle stallen. Daarnaast moeten de grote veehouderijen iedere 3 jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring ondergaan. De overige veehouderijen ondergaan die iedere 5 jaar. Stallen van grote veehouderijen hebben veelal een ruimte waarin technische installaties of apparaten staan. Indien hier brand ontstaat, moet voorkomen worden dat deze overslaat naar de dierverblijven.

Daarom wil minister Schouten deze technische ruimte van bestaande stallen in de toekomst verplicht omgeven (compartimentering) met tenminste 60 minuten brandwerend materiaal. Daarnaast is het voornemen preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte voor grote veehouderijen verplicht te stellen. Omdat het menselijk handelen en het uitvoeren van werkzaamheden belangrijke oorzaken zijn van stalbranden, moet er in 2024 op grote veehouderijen iemand aanwezig zijn die een veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd. Daarnaast wil minister Schouten een grens aan het aantal dieren per brandcompartiment.

Met dit pakket aan maatregelen moet het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland snel verminderen.

Comments are closed.