Keuringsplicht elektriciteitsaansluiting groter dan 3×80 Ampère

WIST U DAT? ...

Als een gebouw een elektriciteitsaansluiting die groter is dan 3x80 Ampère ben je verplicht deze om de zes jaar te laten keuren. Op grond van de Elektriciteitswet van 1998 is een afnemer er zelf verantwoordelijk voor dat er een elektriciteitsmeter aanwezig is die aan de wet voldoet.

 

Deze verplichting is opgenomen in de Meetcode Elektriciteit onder artikel B3.4.3.1 die wordt aangestuurd vanuit artikel 31 van de Elektriciteitswet.

Bij een keuring (ook wel ijking, of kalibratie genoemd) wordt vastgesteld of de aangegeven waarde van het meetmiddel overeenkomt met de werkelijke meetgrootheid. Bij het keuren van een elektriciteitsmeter wordt gekeken naar spanning, stroomsterkte en weerstand.
Na het keuren van de elektriciteitsmeter ontvangt u een certificaat dat aantoont dat de meter aan alle eisen gesteld door het NMi en VMNED voldoet.

Het keuren van deze meters mag alleen gebeuren door een erkende meetverantwoordelijke. Deze staan vermeld in het MV-register.

Tip! Op de energierekening / contract staat aangegeven wat de aansluitwaarde is van de energiemeter van het gebouw.

Comments are closed.