Wettelijke verplichting speeltoestellen

Wist u dat speeltoestellen aan een aantal wettelijke verplichtingen moeten voldoen? Om kinderen veilig te laten spelen, is het belangrijk de veiligheid van speeltoestellen en de speelomgeving te waarborgen.

Een speeltoestel moet deugdelijk gemonteerd en geïnstalleerd worden. Hierbij hoort ook een veilige omgeving zonder obstakels in het valgebied en een voldoende valdempende ondergrond. Dit betekent dat er geschikt bodemmateriaal met voldoende valdemping moet worden gebruik.

Er zijn diverse factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid van speeltoestellen, zoals houtrot, corrosie, het weer, vandalisme en intensief spelen. Niet alle gebreken zijn met het blote oog zichtbaar. Daarom is het noodzakelijk zorg te dragen voor een veilige speelplek door regelmatig te inspecteren en te controleren op:

  • Sterkte en stabiliteit
  • Vrije ruimte op – en rond het toestel
  • Veilige toegang
  • Valbeveiliging
  • Beklemminggevaar
  • Scherpe randen en punten
  • Valruimte
  • Bodem in/onder het toestel

Bij een goed beheer worden de uitgevoerde werkzaamheden in een logboek bijgehouden samen met de technische gegevens zoals certificaten en inspectierapporten van de speeltoestellen en ondergronden. Keuringen worden uitgevoerd zoals deze zijn opgenomen in de Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS).

Comments are closed.